728 x 90

Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ

Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Nhân dịp lễ hội Áo dài 2016 lần 3 đang dần tới (kéo dài từ 5-19.3), hãy cùng điểm qua những lần thay đổi của tà áo dài dân tộc trong suốt chiều dài năm tháng:
Từ chiếc áo dài giao lãnh 4 vạt (thế kỷ 17), qua hàng trăm năm, áo dài Việt đã có rất nhiều biến đổi linh hoạt để vừa phù hợp với cuộc sống, vừa tôn vinh những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 
Nhân dịp lễ hội áo dài 2016 lần 3 đang dần tới (kéo dài từ 5-19.3), hãy cùng điểm qua những lần thay đổi của tà áo dài dân tộc trong suốt chiều dài năm tháng:
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ
Vẻ đẹp của tà áo dài qua từng thời kỳ