728 x 90

Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc

Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Ngắm các sao nữ trong hình ảnh khác với thường ngày khi cắt tóc, cạo đầu.
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Hình ảnh đầu trọc của Phạm Băng Băng trong Võ Mị Nương truyền kỳ. 
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Trước đó, cũng có rất nhiều ngôi sao của Cbiz đã xuất hiện trong các vai diễn là   ni cô 
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Triệu Vy
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Lưu Hiểu Khánh
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Tôn Phi Phi
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Phạm Băng Băng
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Angelina Jolie
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Scarlett Johansson
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Pace
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Nicole Kidman
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Kate Winslet
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Megan Fox
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Natalie Portman
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Su Yan
 Mỹ nhân thế giới lạ mắt với hình ảnh đầu trọc
Halle Berry