728 x 90

Đến Hàn Quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn

Đến Hàn Quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách vừa tham quan con đường vừa được thưởng thức các đặc sản địa phương.
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Đến hàn quốc xem hiện tượng biển đột ngột tách làm đôi bí ẩn
Trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách vừa tham quan con đường vừa được thưởng thức các đặc sản địa phương.

Anh Minh (theo Amusing)