728 x 90  • Photoshop quá đà, sao Việt khiến fan không nhận ra

    Photoshop quá đà, sao Việt khiến fan không nhận ra 21

    Photoshop sẽ phát huy tác dụng của nó trong trường hợp đó. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng bộc lộ tính hai mặt khi được nhiều người lạm dụng. Một khi can thiệp quá nhiều bởi photoshop, khuôn mặt và hình dáng của nhiều người không còn được nhận ra vì nó quá khác so với mặt thật của họ.

    CHI TIẾT