728 x 90  • Quán hủ tiếu cá 60 năm vẫn đông khách ở Sài Gòn

    Quán hủ tiếu cá 60 năm vẫn đông khách ở Sài Gòn 36

    Quán hủ tiếu cá này đã tồn tại ở đây hơn nửa thế kỷ, đúng hơn đã được 60 năm. Trải qua nhiều biến động của xã hội, giá cả bát hủ tiếu ngày một "leo thang", vậy nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận đến đây trả tiền và ngồi chờ chỉ để được thưởng thức một bát hủ tiếu cá đúng điệu.

    CHI TIẾT