728 x 90  • Pháp quyết tâm loại bỏ ‘hội chứng Paris’ cho du khách

    Pháp quyết tâm loại bỏ ‘hội chứng Paris’ cho du khách 11

    Fabius nhấn mạnh lợi nhuận du lịch chính là nguồn tài nguyên quốc gia cần được bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển. Ông cũng khẳng định tất cả biện pháp trên của chính phủ đều hướng tới mục tiêu này, đồng thời kêu gọi mọi công dân Pháp cần ghi nhớ vai trò là những đại sứ du lịch cho chính đất nước của mình.

    CHI TIẾT