728 x 90  • Bữa tiệc bằng đá trị giá 3 triệu USD

    Bữa tiệc bằng đá trị giá 3 triệu USD 10

    Theo CCTV, hai nghệ nhân đã giành chiến thắng trong cuộc thi này và một số người ngỏ ý muốn mua lại tác phẩm của họ. Tuy nhiên, Zhang Shuzhang cho biết ông không muốn bán vì cả hai đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra tác phẩm này.

    CHI TIẾT