728 x 90  • Đà Nẵng ban hành quy tắc ứng xử trong du lịch

    Đà Nẵng ban hành quy tắc ứng xử trong du lịch 3

    Theo ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc xây dựng bộ quy tắc này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về văn minh du lịch và tạo ấn tượng đẹp với du khách trong nước và quốc tế.

    CHI TIẾT